dinsdag 23 december 2014

Volgend jaar is het zover. Dan zal de nieuwe website van het Regionaal Archief Rivierenland gelanceerd worden. Deze website zal er heel anders uitzien dan de huidige website van het RAR of die van het voormalige SAB. Een aantal zaken zullen niet terugkeren op de nieuwe website zoals de winkel.
De afgelopen maanden is er een begin gemaakt met het overzetten van de data van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard. De aankomende maanden gaan we daar mee door. Daarnaast zullen de genealogische informatiemappen die op de studiezaal te raadplegen zijn terug te vinden zijn op de nieuwe website.
Om alvast een indruk te geven hoe de nieuwe website eruit komt te zien is hieronder een screenshot te zien. 


dinsdag 5 augustus 2014Het is een tijd stil geweest maar dat wil niet zeggen dat er in die tussentijd niets is gebeurt aan de ontwikkeling van de nieuwe website. Er is nu een daadwerkelijk begin gemaakt met de ontwikkeling van de nieuwe website. Met Zicht Online is onlangs het visuele concept besproken (kleurgebruik, lettertypen, vlakverdelingen etc.) en is de eerste ruwe schets van de website al geleverd.

De nieuwe website heeft als speerpunten:
-          het zoeken in de digitaal beschikbare toegangen en bronnen
-          informatie en zoekwijzers per kern van het werkgebied

Nadat de ontwerpen voor de verschillende webpagina's zijn besproken en akkoord bevonden zal het inpassen van de data en zoeksystemen waarmee het Regionaal Archief Rivierenland werkt de volgende stap zijn. 

De grootste klus voor het archief zelf wordt het verzorgen van de 'content', de informatie en zoekwijzers van de 87 kernen in het werkgebied. Daarvoor heeft het RAR zelf enkele maanden nodig.

maandag 31 maart 2014

Voortgang ontwikkeling

Inmiddels is de beslissing genomen dat Zicht Online uit Rotterdam de nieuwe website gaat ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van de site is ook Karin van der Heiden van Parkc betrokken. In enkele gesprekken is de beoogde opzet en werking van de site uitgewerkt. Om het speuren voor onderzoekers te vergemakkelijken zal de toegankelijkheid op de nieuwe site gericht zijn op de vele kernen in het werkgebied van het Regionaal Archief Rivierenland.

In de afgelopen maanden is intussen gewerkt aan de afstemming van de genealogiedatabases van de Bommelerwaard en het Regionaal Archief Rivierenland. De intentie is dat het 'zoeken op personen', de eerste zoekmodule wordt op de nieuwe website. De andere zoekinstrumenten worden 'Archieven', 'Beeldbank' en 'Kranten'.

maandag 30 december 2013

Welkom op de blog van het Regionaal Archief RivierenlandVia deze blog gaan wij u op de hoogte houden over de ontwikkeling van onze nieuwe website.
Deze nieuwe website zal plaats gaan maken voor de "oude" websites van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) en van het Streekarchief Bommelerwaard (SAB). Beide websites blijven tot die tijd in de lucht. De website van het SAB is ondertussen aangepast aan het uiterlijk van het RAR om zo duidelijk te maken dat we vanaf 1 januari 2014 één archiefdienst zijn.

De oude blog en het Twitteraccount van het SAB zijn afgesloten. De volgers van het SAB op Twitter zijn overgezet naar het account van het RAR. Alle nieuwsberichten en andere mededelingen staan voortaan alleen op de "oude" website van het Regionaal Archief Rivierenland en via Twitter houden wij u ook de hoogte.

Voor het gebruiken van diverse databases moet u voorlopig op de "oude" websites blijven zoeken. Dat geld niet voor de archiefinventarissen en de bibliotheekcatalogus van het SAB. Deze zijn overgezet naar het archiefbeheerssysteem van het RAR en dus alleen via de website het RAR doorzoekbaar. Voor dat u aan uw onderzoek begint, moet u zich eerst afvragen of u in de Bommelerwaard of in Rivierenland moet zijn!

De diverse databases van beide archiefdiensten blijven voorlopig in gebruik en zullen aangevuld worden met nieuwe informatie.